Badia Fiorentina Florence

The Badia Fiorentina stands right in front of the Bargello in the historical centre of Florence. It is the oldest monastery in the city. It is in this church that Dante met his beloved Beatrice. Highlight is the Chiostro degli Aranci.

Badia Fiorentina Florence

Address, opening hours and admission

Address: Via del Proconsolo – Florence. Telephone: +39 055 264402. Church opening hours: Tuesday to Friday 6:00-19:30; Saturday 7:00-18:45; Sunday 7:00-13:00 and 17:30-19:30. Monastery opening hours: Monday from 3:00 p.m. to 6:00 p.m. Admission: The church is free, the Chiostro degli Aranci costs 3 Euro per person. Disabled people: Due to a number of steps, the church is not accessible to people in wheelchairs.

History and description

Fresco by Giotto

The Badia Fiorentina was founded in 978 by the mother of Marquis Ugo di Toscana. In 1285 Arnolfo di Cambio carried out a radical reconstruction, moving the apse to Via del Proconsolo. The striking bell tower was erected between 1310 and 1330.

In the course of the centuries the church experienced alternating periods of blossoming and decay.

The interior was redecorated in the 18th century and is a mix of different styles.

Highlights

Filippo Lippi painted the “Apparition of the Madonna to Saint Bernard” (1482-1486). It was originally painted for the family chapel of the De Pugliese in the Santa Maria delle Campora Church in Marignolle, a town outside Florence. In 1530 it was brought to the Badia Fiorentina during a siege for security reasons.

Mino da Fiesole made the “Tomb of Bernardo Giugni” (1466-1469). The same sculptor was responsible for the “Tomb of Ugo di Toscana” (1469). The altarpiece above this last monument was made by Vasari.

The cloister of the abbey is called Chiostro degli Aranci because of the orange trees that blossom there. It was built between 1432 and 1438. It was commissioned by the humanist Filippo di ser Ugolino Pieruzzi and designed by Bernardo Rossellino.

The upper floor of the cloister is decorated with frescoes depicting “Events from the life of Saint Benedict”. According to some, they were painted by Giovanni di Consalvo, a Portuguese friend of the abbot at the time, while others believe the artist to have been an anonymous local artist.

Badia Fiorentina – Via del Proconsolo snc, Florence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Badia Fiorentina Florence

De Badia Fiorentina is het oudste en belangrijkste Benedictijner Klooster van Florence. Het is rond het jaar 1000 gesticht en is gewijd aan Santa Maria Assunta en Santo Stefano. Het is tegen het einde van de 13e eeuw vergroot en gerenoveerd. Een tweede ingrijpende restauratie vond in 1627 plaats. De klokkentoren is zeshoekig, maar rust op een vierkante basis. Binnen valt het houten plafond op. Hoogtepunt is een uit 1485 stammende schildering van de hand van Filippino Lippi. Het kloosterhof is in de 15e eeuw met fresco’s versierd.

Badia Fiorentina Florence

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Het adres van de Badia Fiorentina is Via del Proconsolo, Firenze (tel. +39 055 264402). Dichtstbijzijnde bushalte: Verdi (lijn 23, C1, C3). Openingstijden: Maandag van 15.00 tot 18.00 uur. Toegang: Gratis.

Geschiedenis

Badia Fiorentina Florence
Filippino Lippi, “Verschijning van de Maagd aan San Bernardo”.

De in 978 gestichte Badia Fiorentina is een van de belangrijkste kerken van Florence. Toen de toenmalige Markies Willa besloot de kerk te laten bouwen stond het nog aan de rand van de stad, tegen de oostelijke stadsmuur aangebouwd. Het is overigens diens zoon Ugo die het meeste geld voor de constructie verzamelde en dan ook als de eigenlijke stichter wordt gezien.

In die tijd stond het klooster nog naast de San Stefano Kerk, die later als kapel in de Badia geintegreerd zou worden.

In 1285 voerde Arnolfo di Cambio een radicale reconstructie door, waarbij de apsis naar de Via del Proconsolo verhuisde. De façade aan de westzijde werd intact gelaten. Wel paste hij de buitenmuren aan aan de loop van een ondertussen in 1172 gebouwde nieuwse stadsmuur. Hij creëerde vervolgens een opgehoogd presbyterium met drie van kruisgewelven voorziene kapellen.

De opvallende klokkentoren is tussen 1310 en 1330 opgetrokken.

In 1432 wilde Cosimo il Vecchio de Medici de kerk door Brunelleschi tot het Piazza della Signoria uit laten breiden. De monniken gaven er de voorkeur aan door te gaan met een uitbreiding in zuidwestelijke richting, die al eerder door onder andere Bernardo Rossellini in gang gezet was. Onder Benedetto da Rovezzano werd enige jaren later het atrium gebouwd tussen de huidige Via del Proconsolo en Via Dante.

In 1624 liet de abt Serafino Casolani de kerk tegen de zin van de machtige Florentijnse families geheel ombouwen. De ingang aan de westelijke façade werd afgesloten, terwijl de noordzijde tot nieuwe ingang omgebouwd werd. Het oorspronkelijke Latijnse vloerplan werd nu Grieks. Hij liet het hoofdaltaar van de oostzijde naar de zuidkant verplaatsen. Er kwam een nieuw koor met een apsis, terwijl de 16e eeuwse bibliotheek voor een nieuwe sacristie plaats moest maken.

Toen men in de 17e eeuw tijdens een renovering onder de kerk begon te graven vond men de funderingen van de absiden van de oorspronkelijke door Willa gebouwde kerk.

Het interieur is in de 18e eeuw opnieuw ingericht en is een mix van verschillende stijlen.

Architectuur

Het prachtige houten plafond stamt uit 1631 en verving het eerdere Gotische plafond.

Het portaal is tegen het einde van de 15e eeuw door het atelier van Benedetto da Rovezzano vervaardigd. De dolfijn op het wapenschild was het symbool van de familie Pandolfini, terwijl Benedetto Buglioni voor de terracotta “Madonna met Kind” in de lunette verantwoordelijk was.

Het portaal voert naar de vijf traveeën tellende portico. Net als de erachter liggende Cappella dei Pandolfini is deze het werk van Benedetto da Rovezzano.

Chiostro degli Aranci

De mooie kloostergang van de kerk wordt Chiostro degli Aranci genoemd omdat de monniken er vroeger sinaasappels kweekten. Om deze chiostro te bezoeken moet U door een kleine poort rechts van het altaar. De kloostergang is tussen 1435 en 1440 door Rossellini ontworpen. De fresco-cyclus toont “Episodes uit het Leven van Sint-Benedictus”. Aan de noordzijde zijn enige door Bronzino geschilderre fresco’s te zien.

Klokkentoren

De zeshoekige klokkentoren staat op een vierkante fundering en wordt gekenmerkt door vier rijen bifora’s. De eerste versie van deze toren stamt uit het begin van de 14e eeuw. In 1330 moest men hem echter opnieuw opnbouwen, aangezien de helft bij een volksopstand platgegooid was. Bij een restauratie in de 20e eeuw werd een rond 1880 slecht uitgevoerde renovering ongedaan gemaakt.

Kunstwerken

Bij restauratiewerken aan het barokke plafond is men erin geslaagd de oorspronkelijk schilderingen op de binnenmuur van de originele façade aan het licht te brengen.

De grootste trekpleister van de kerk bevindt zich op de muur links van de ingang. Dit is de tussen 1482 en 1486 door Filippino Lippi geschilderde “Verschijning van de Madonna aan San Bernardo”. Hij schilderde dit kunstwerk oorspronkelijk voor de Cappella di Piero del Pugliese in het Santa Maria alle Campora Klooster. Om het kunstwerk te beschermen werd het in 1530, toen Karel V het klooster belegerde, naar de Badia overgebracht. Vooral de achtergrond is uiterst gedetailleerd geschilderd.

Het door het atelier van Rossellini gemaakte grafmonument van Giannozzo Pandolfini staat rechts bij de ingang. Hier bevindt zich ook de door Mino da Fiesole tussen 1464 en 1470 altaarretabel met de “Madonna met Kind en de Heiligen Leonard en Lorenzo”.

Mino da Fiesole was ook verantwoordelijk voor de tombe van Bernardo Giugni in het rechterdwarsschip.

Ook graaf Ugo zelf werd in 1001 in de kerk begraven. Zijn tombe is tussen 1468 en 1481 vervaardigd, eveneens door Mino da Fiesole.

De San Bernardo Kapel heet zo omdat Filippino Lippi‘s meesterwerk er lang te zien was. Vincenzo Meucci schilderde de fresco’s op het gewelf van deze kapel.

Badia Fiorentina – Via del Proconsolo, Firenze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *